Zgodność produktu

Twórz raporty zgodności, aby upewnić się, że Twoje produkty są zgodne z wymaganiami substancji RoHS i REACH.

Dodaj numer produktu poniżej, przejrzyj informacje o zgodności i pobierz deklarację zgodności.

Dodaj numery produktów *
Wskazówka:Możesz kopiować z innych aplikacji, takich jak arkusze kalkulacyjne lub pliki PDF
Jeśli potrzebujesz oświadczenia o zgodności produktu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, dziękuję!
Kontyntynuj

Nasza obietnica

Certyfikowane produkty Takamatsu spełniające wymagania EU ROHS Maksymalne stężenie ołowiu, sześciowartościowego chromu, rtęci, PBB, PBDE w materiałach jednorodnych wynosi 0,1%, a maksymalne stężenie kadmu 0,01%, lub zgodnie z 2011/65/UE (ROHS2) Załącznik do dyrektywy stanowi, że spełnia ona wymagania dotyczące pułapu zwolnienia oraz spełnia wymagania 2015/863/UE. Produkty te spełniają również wymagania Załącznika XIV i Załącznika XVII europejskiego rozporządzenia w sprawie chemikaliów 1907/2006/WE. W oparciu o naszą aktualną wiedzę i informacje dostarczone przez nasz łańcuch dostaw, informacje te mogą ulec zmianie.

Konsultacje online