> Regulamin

Uzyskując dostęp, korzystając lub pobierając zawartość tej witryny, zgadzasz się w pełni przeczytać i przestrzegać niniejszych warunków użytkowania (zwanych dalej „warunkami”) oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji związanych z korzystaniem z tej witryny . Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie tych warunków, nie przeglądaj ani nie korzystaj z tej witryny ani nie pobieraj treści z witryny.


DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do dodawania, zmieniania lub usuwania dowolnej części niniejszych warunków w dowolnym momencie bez powiadomienia. O ile nie wymagają tego odpowiednie przepisy, wszelkie zmiany niniejszych warunków nie będą miały mocy wstecznej. Tak długo, jak nadal korzystasz z tej witryny, akceptujesz wszystkie zmiany niniejszych warunków. DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. może również tymczasowo lub na stałe dodawać, zmieniać, dezaktywować, usuwać lub w inny sposób modyfikować wszelkie inne treści opublikowane na tej stronie (w tym funkcje i specyfikacje produktów i usług) w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. również nie ponosi żadnej odpowiedzialności. DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania dowolnego dostępu do witryny lub jej części lub korzystania z niej w dowolnym czasie, według własnego uznania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Konsultacje online