> Uwagi prawne

Prawa autorskie


Wszystkie treści zawarte na tej stronie: tekst, zdjęcia, grafika, LOGO, znaki towarowe, kreatywność, pliki dźwiękowe, wideo i animacje oraz oprogramowanie są własnością DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. i są chronione chińskim i międzynarodowym prawem autorskim, bez DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. wyraźnie zgadza się na piśmie, że nie wolno zbierać, kopiować, modyfikować, ponownie łączyć ani wykorzystywać jakichkolwiek danych w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych. Niniejsza witryna internetowa ma wyłączne prawo i jest chroniona przez język chiński i międzynarodowe prawa autorskie.


Własność całego oprogramowania używanego na tej stronie internetowej należy do DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. i jest chronione chińskim i międzynarodowym prawem autorskim. Jakiekolwiek inne wykorzystanie treści i oprogramowania na tej stronie, w tym powielanie, modyfikowanie, publikowanie, przekazywanie, przedruk, prezentacja lub nadawanie jest surowo zabronione.


Zastrzeżenie


Produkty i informacje zawarte na tej stronie, w tym między innymi tekst, zdjęcia, dane, opinie, sugestie, strony internetowe lub linki, chociaż DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. stara się dostarczać na stronie dokładne materiały i informacje, nie gwarantuje dokładności, kompletności, kompletności i rzetelności tych materiałów i treści oraz wyraźnie stwierdza się, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w tych materiałach i treściach oraz nie będzie czynić żadnych wyraźnych ani dorozumianych, w tym, ale nie ogranicza się do powiązanych gwarancji własności tych produktów i treści, Żadnych naruszeń praw osób trzecich, gwarancji jakości i wirusów komputerowych.


Wszystkie oferty są niewiążące i nie wymagają żadnych zobowiązań. DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie również prawo do modyfikowania, rozszerzania i usuwania części lub wszystkich informacji na stronie internetowej portalu oraz do tymczasowego lub stałego zaprzestania ich publikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Wszelkie strony internetowe i programy stron trzecich, do których prowadzą linki lub do których przeskakujesz podczas korzystania z tej witryny, są tworzone lub udostępniane przez inne osoby. Możesz uzyskać informacje i korzystać z usług takich stron internetowych osób trzecich. Legalność nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialność prawna.


Dokumentacja techniczna


Starannie opracowaliśmy dokumentację techniczną. Wszystkie oświadczenia są składane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy oraz zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za dokładność i kompletność podanych informacji, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa. W szczególności należy zauważyć, że oświadczenie nie ma charakteru prawnego gwarancji lub gwarancji.


Najnowsza wersja dokumentu jest zawsze dostępna w Internecie. Ze względu na ciągły rozwój technologii dokument ten może zawierać zmiany, których nie ma w aktualnej wersji produktu. Dlatego podczas instalacji i obsługi należy zawsze korzystać z dokumentacji dołączonej do produktu. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące treści niniejszej instrukcji obsługi. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

Konsultacje online